เปิดมุมมองใหม่ในการลงทุนธุรกิจ startup

หลักสูตร 1000x Investment

ระยะเวลา 9 สัปดาห์     /     วิทยากรระดับท๊อปกว่า 20 ท่าน    /     รุ่นแรก รับจำกัด เพียง 50 คน

คลิก เพื่อรับข้อมูล 1000x Club ก่อนใคร

หลักสูตรนี้ จะไม่เหมือนทุกหลักสูตร ที่คุณรู้จัก

เรียนรู้ประสบการณ์การลงทุน จากนักธุรกิจระดับแนวหน้า

ได้เป็นส่วนหนึ่งของคลับนักลงทุน 1000x

ได้ประสบการณ์จริง จากการลงทุนใน startup จริงๆ

คลุกคลีกับธุรกิจ startup และ SME ศักยภาพสูง

Samples  Agenda :

  • The Art of Investment
  • Talk of The Deals
  • Venture Capital Investment
  • Why invest in startups?
  • Business Model Innovation
  • How startups raise fund?
  • Tech companies in Global expansion.
  • etc.

Some of our Honorary speakers :

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณสุวภา เจริญยิ่ง
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)


คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

Location

Glowfish Siam (Digital Gateway, 4th Floor)

BTS Siam (Exit No.2)

คลิก เพื่อรับข้อมูล 1000x Club ก่อนใคร

Our Partners